Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Vymenovanie riaditeľa pracoviska v Kapušanoch

17.12.2014

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave odovzdal 17. decembra 2014 vymenúvací dekrét riaditeľovi Výskumno-vzdelávacieho centra bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany doc. Ing. Matejovi Polákovi, CSc., víťazovi výberového konania. Centrum je inovačným pracoviskom EU v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG a podnikovej praxe so zameraním na oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. 


«  späť