Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Noví docenti EU v Bratislave

17.12.2014

17. decembra, na poslednom zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave v roku 2014, si prevzali dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu DOCENT: Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD., (z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach) v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku s účinnosťou od 1. januára 2015 a Ing. Štefan ŽÁK, PhD., (z Obchodnej fakulty EU v Bratislave).v študijnom odbore 3.3.10 Obchod a marketing s účinnosťou od 1. januára 2015.


«  späť