Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Hostia z čínskej Tianjin University

11.12.2014

11. decembra 2014 navštívili EU v Bratislave predstavitelia partnerskej Univerzity Tianjin z ČĽR: prof. Hu Wenping, dekan School of Science, doc. Li Quingfeng, vedúci katedry School of International Education, Dr. Yang Fuling, riaditeľka Oddelenia medzinárodnej spolupráce. Delegáciu prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. Jana Lenghardtová spolu s prodekankami FAJ –Dr. Ildikó Némethovou, Dr. Janou Paľkovou a ďalšími zamestnancami Ústavu medzinárodných vzťahov. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce a perspektívy jej ďalšieho pokračovania. Čínski partneri informovali o celom rade možností, ako môžu študenti EU v Bratislave získať štipendium na študijné pobyty na Univerzite Tianjin. Deklarovali záujem na zintenzívnení činnosti Konfuciovho inštitútu v oblasti akademickej spolupráce, ktorého súčasťou je aj EU v Bratislave.


«  späť