Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Štátnice absolventov nemeckofónneho štúdia

11.12.2014

11. decembra 2014 sa konali už 11-krát štátne skúšky bilaterálneho študijného programu druhého stupňa Medzinárodný finančný manažment, ktorý Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu a ktorého absolventi získajú dvojité diplomy. Štatnicová komisia pracovala v zložení: Dr. h. c. prof. Dr. Ralf Ebeling – predseda, prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. Ing. Otto Sobek, PhD., prof. Dr. Klaus von Sicherer a prof. Dr. Christoph Weiser.


«  späť