Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Doctor Honoris Causa Michalovi Kováčovi a Petrovi Mihókovi

3.12.2014

3. decembra 2014 Ekonomická univerzita v Bratislave na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírenú o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave Ing. Michalovi Kováčovi, CSc., prvému prezidentovi Slovenskej republiky, a doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc., predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Titul Dr. h. c. udelila EU v Bratislave pánovi Ing. Michalovi Kováčovi, CSc., ako významnej osobnosti politického, hospodárskeho a spoločenského života v Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj za jeho teoretický a praktický prínos k rozvoju financií a bankovníctva. Titul Dr. h. c. udelila EU v Bratislave tiež pánovi doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc., ako medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti hospodárskeho života, ako aj za jeho celoživotný prínos v oblasti medzinárodného podnikania, obchodu a európskej integrácie.


«  späť