Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prezident vymenoval nových profesorov

26.5.2014

Prezident SR vymenoval v pondelok 26. mája 2014 päťdesiatich nových profesorov. V príhovore vložil nádej do nárastu počtu docentov a profesorov: „Chcem veriť, že rapídne sa zvyšujúci počet docentov a profesorov slovenských vysokých škôl je a bude nielen súčasťou generačnej výmeny, ale aj procesu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania, o ktorú nám predovšetkým ide“. Z Ekonomickej univerzity to boli: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., v odbore: ekonomika a manažment podniku a doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., v odbore: národné hospodárstvo.


«  späť