Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Pracovné stretnutie so zástupcami Francúzskeho veľvyslanectva

29.5.2014

29. mája 2014 prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD., spolu s garantom frankofónneho štúdia na EU v Bratislave, prof. Ing. Jaroslavom Kitom, PhD., prodekankou pre zahraničné vzťahy FMV Ing. Katarínou Cséfalvayovou, PhD., pracovníčkou Katedry románskych a slovanských jazykov FAJ PhDr. Ivetou Rizekovou, PhD., a vedúcim OMV predstaviteľov Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Bratislave, pánov Pascala Schallera, atašé pre vzdelávanie a jazykovú prípravu a Hervé Guillermeta, atašé pre vedeckú, univerzitnú a administratívnu spoluprácu. Cieľom prijatia bolo prerokovanie podmienok podania prihlášky a prijatia EU v Bratislave do AUF – Agence Universitaire de la Francophonie.


«  späť