Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Kolégium rektora

21.5.2014

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave 21. mája 2014 zablahoželal rektor EU Rudolf Sivák p. Ľudmile Sasinkovej, bývalej kvestorke univerzity k jej významnému životnému jubileu.


«  späť