Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014

16.5.2014

Katedra podnikovohospodárska FPM EU v Bratislave zorganizovala 15. mája 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014.

Tematické okruhy konferencie boli: podnikanie v súčasných ekonomických podmienkach, stav a trendy vývoja podnikateľského prostredia, controlling a hodnotové procesy v podniku, etika podnikania a spoločenská zodpovednosť firiem a tiež špecifické formy podnikania. Ako sa zhodli účastníci konferencie zo slovenských vysokých škôl, ale aj z Česka a Poľska, najviac na krízu doplácajú hlavne malé a stredné podniky.


«  späť