Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Pravidelné stretnutie študentov s rektorom

6.5.2014

Pravidelné stretnutie študentov EU v Bratislave s rektorom univerzity, ktoré sa koná jedenkrát za semester sa v letnom semestri 2013 – 2014 uskutočnilo 6. mája 2014. Hlavnými témami stretnutia bolo ubytovanie na internátoch v akademickom roku 2014 – 2015, parkovacie miesta pre študentov a postup riešenia prístupu k internetu vo všetkých objektoch EU v Bratislave.


«  späť