Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Rokovanie inauguračnej komisie

16.12.2013

Na rokovaní inauguračnej komisie sa prejednával návrhov na vymenovanie za profesorov doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., mim. prof. a doc. Ing. Eva Kafková, PhD., ktorí vystúpili so svojimi prednáškami.


«  späť