Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Noví docenti EU v Bratislave

16.12.2013

RNDr. Viera Labudová, PhD., Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. Štefan Lyócsa, PhD., a Ing. Peter Sika, PhD., si na zasadnutí VR EU v Bratislave prevzali dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent. 


«  späť