Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Profesor emeritus

16.12.2013

Rektor univerzity Rudolf Sivák odovzdal na zasadnutí VR EU v Bratislave 16. decembra 2013 diplom o udelení čestného titulu profesor emeritus – prof. Ing. Michalovi Leščišinovi, DrSc.


«  späť