Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Študentská vedecká činnosť na FPM – prienik teórie a praxe

4.12.2013

V rámci predmetu Družstevné podnikanie sa osvedčili prednášky o aktuálnych problémoch hospodárskej praxe doma a v zahraničí. Študenti pozitívne hodnotili prednášky top-manažmentu slovenského a českého družstevníctva: RNDr. Eleny Štrpkovej, výkonnej riaditeľky Družstevnej únie SR a Mgr. Jiřího Svobodu výkonného riaditeľa Družstevnej asociácie Českej republiky.
Záujem o prezentáciu poznatkov v rámci cvičení z predmetu Družstevné podnikanie vzrástol vďaka motivácii vo forme súťaže o najlepšiu semináru prácu z oblasti založenia nového typu družstva v oblasti služieb. Prezentácia a vyhodnotenie bolo 4. decembra 2013 v prítomnosti Ing. Milana Mišánika, predsedu Predstavenstva Družstevnej únie SR a súčasne predsedu Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR.
Ocenenia získali:
1. miesto Miroslava Mičudová za komplexný projekt starostlivosti o seniorov na Považí – družstvo Jeseň
2. miesto: Katarína Balážiová za marketing potravinovej vertikály Poľnohospodárske družstvo Čierna ovca
3. miesto: Jozef Maršala za analýzu možnosti Športového a relaxačného centra na Orave.


«  späť