Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Stretnutie so Stanom Danielom

6.12.2013

Centrum pre výskum etnicity a kultúry pozvalo 29. novembra 2013 študentov EU v Bratislave na stretnutie a diskusiu s pánom Stanom Danielom z Rómskeho vzdelávacieho fondu v Budapešti v rámci projektu Vytvorenie rovnakých príležitostí pre Rómov prostredníctvom dočasných vyrovnávajúcich opatrení, ktorý bol financovaný z Fondu pre neštátne neziskové organizácie, finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014, ktorú spravuje Nadácia Open Society v Bratislave. Témami stretnutia boli otázky: Prečo Rómovia nemajú rovnaké šance pre štúdium na vysokých školách na Slovensku? Prečo len 18 % z nich má základné alebo stredoškolské vzdelanie? Ako môžeme pomôcť? Aké sú prekážky, s ktorými sa stretávajú? Beseda bola spojená s ochutnávkou typických rómskych jedál.


«  späť