Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Ocenenia za ŠVOČ v akademickom roku 2012/2013

17.6.2013

Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedecko-odbornú činnosť v akademickom roku 2012/2013 si 17. júna 2013 prevzali: Katarína Sedláková (NHF) a Bc. Lucia Budinska (FPM). Za účasť si prevzali diplomy: Marek Bellay (OF), Veronika Juračková (FHI), Simona Skrúcaná (FMV), Nataša Čurillová (NHF), Michal Fico (NHF), Filip Kalaš (FAJ), Bc. Petronela Altiová (OF), Bc. Ivan Láska (FHI), Bc. Michal Krčméry (FMV), Bc. Tatiana Janšová (PHF) a Bc. Róbert Prno (NHF).


«  späť