Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nová docentka EU v Bratislave

17.6.2013

Na zasadnutí Kolégia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave si 17. júna 2013 prevzala diplom o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.3.18 Medzinárodné podnikanie s účinnosťou od 1. júla 2013 Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD., z Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EU v Bratislave.


«  späť