Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie skúšobnej komisie spoločného programu

18.6.2013

Zasadnutie Skúšobnej komisie (Final Exam Board) spoločného programu s Nottingham Trent Universtiy, MSc. in International Finance sa uskutočnilo 18. júna 2013. Okrem vyučujúcich z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa ho zúčastnili aj doc. Emil Helienek, PhD., MBA, z partnerskej Nottingham Trent University a Dr. h. c. prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor Vysokého učení technického v Brne, ktorý pôsobí momentálne v úlohe externého examinátora programu.


«  späť