Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie kolégia rektora EU v Bratislave

27.3.2013

Na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave si novozvolený prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave Radovan Lauko prevzal vymenúvací dekrét člena Kolégia rektora EU v Bratislave.


«  späť