Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Cynthia Carr – expertka Fulbrightovej komisie

18.3.2013

Cynthia Carr, University of California, Riverside, expertka Fulbrightovej komisie pricestovala na Slovensko, aby prednášala pre členov vedení (rektorov, dekanov, kvestorov a predsedov správnych rád VŠ) slovenských univerzít na seminári Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a Alumni programy. Na stretnutí s prorektorkami EU v Bratislave prof. Anettou Čaplánovou a doc. Janou Lenghardtovou rokovali o Alumni programoch v praxi – o národných a medzinárodných ponukách Alumni programu, aktivitách a podpore podnikania.


«  späť