Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Medaila Imricha Karvaša Ivanovi Laluhovi

11.3.2013

Členovia VR EU v Bratislave prijali na svojom zasadnutí 11. marca 2013 prof. PhDr. Ivana Laluhu, CSc., emeritného profesora EU v Bratislave v súvislosti s jeho životným jubileom. Pri tejto príležitosti odovzdal rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., jubilantovi Medailu Imricha Karvaša, ktorá je ocenením zásluh prof. Laluhu o rozvoj EU (VŠE) v Bratislave a ekonomickej vzdelanosti a ekonomickej vedy. Zároveň spomenul aj jeho politické aktivity ako najbližšieho spolupracovníka Alexandra Dubčeka a zásluhy o vznik samostatného Slovenska.


«  späť