Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva nového poľského veľvyslanca

12.3.2013

Nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku J. E. Tomasz Chłoń navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave 12. marca 2013. Prijal ho rektor univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Na stretnutí bola aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., vedúci Oddelenia pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave JUDr. Pavel Lašček a projektová manažérka Ing. Jana Vyskočová.


«  späť