Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Návšteva z Ohio University

6.3.2013

Prof. J. Michael Geringer, Ph.D., z Ohio University Athens, USA, O'Bleness Professor of International Strategy a Director of Center for International Business navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave 6. marca 2013. Na stretnutí s prorektorkami: doc. Janou Lenghardtovou, prof. Anettou Čaplánovou a doc. Janou Mikócziovou, prodekamni: NHF Ing. Janou Péliovou, OF doc. Denisou Čiderovou a doc. Petrom Filom, Ing. Petrom Rusiňákom z CNAS predstavila EU v Bratislave Ing. Ivana Vyskočová. Rokovalo sa o spolupráci v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia a s Bratislavskou Business School, skúsenostiach s letnou školou Global Consulting a o programe a príprave GCP 2013, prezentovalo sa Centrum na prepojenie školy a praxe a CNAS a možnostiach spolupráce.


«  späť