Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

PROMÓCIE BAKALÁROV 2011/2012

12.7.2012

Promócie viac ako 461 absolventov bakalárskeho štúdia na Národohospodárskej fakulte, 520 na Obchodnej fakulte, 433 na Fakulte hospodárskej informatiky, 534 na Fakulte podnikového manažmentu, 138 na Fakulte medzinárodných vzťahov a 35 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave od 6. do 12. júla 2012. V akademickom roku 2011/2012 na všetkých fakultách univerzity ukončilo bakalárske štúdium viac ako 2 300 absolventov, a to v dennej a externej forme štúdia.


«  späť