Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

2000 NOVÝCH INŽINIEROV EU V BRATISLAVE

2.7.2012

Promóciami viac ako 400 absolventov inžinierskeho štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave sa skončili promócie absolventov druhého (inžinierskeho) stupňa štúdia na EU v Bratislave. V akademickom roku 2011/2012 na všetkých fakultách univerzity ukončilo inžinierske štúdium viac ako 2 000 absolventov, a to v dennej a externej forme štúdia.


«  späť