Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Letná škola Global Consulting Program 2012

3.7.2012

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ohio University (USA) zorganizovali v dňoch 29. júna – 14. júla 2012 už 2. ročník letnej školy Global Consulting Program. LŠ sa zúčastňuje 26 študentov (11 z University of Wisconsin –La Crosse, USA a 15 z EU v Bratislave). Účastníci riešia reálne projekty pre úspešné slovenské a medzinárodné firmy (z oblasti marketingu, manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, obchodu, financií...), konzultujú s manažérmi spoločností, ktorí témy projektov navrhli (Slovnaft, VÚB banka, DELL, Euractiv...), ako aj s pedagógmi z oboch univerzít (Nicole Gullekson a Kristy McManus z University of Wisconsin – La Crosse, USA, Denisa Čiderová z OF EU v Bratislave). Študenti tak majú možnosť nadobudnúť skúsenosti s interkultúrnou komunikáciou prostredníctvom práce na projektoch v tímoch, nadviazať priateľské kontakty a získať praktické skúsenosti s prácou v medzinárodnom kolektíve, ktoré pozitívne obohatia ich profesijný životopis. Po úspešnom absolvovaní letnej školy získajú certifikát vydávaný Ohio University.


«  späť