Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU 2011 - medzinárodná vedecká konferencia

29.9.2011

Ekonomika, Financie a Manažment podniku 2011. Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU Ekonomika, financie a manažment podniku 2011 sa konala 29. septembra 2011 pod záštitou rektora EU prof. Rudolfa Siváka, ktorý privítal účastníkov MVK. Hosťom konferencie bol Minister životného prostredia SR Ing. József Nagy, ktorý svojou prednáškou otvoril rokovanie konferencie v plén ea následne i diskusiu.


«  späť