Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

EDAMBA 2011–medzinárodná vedecká konferencia

29.9.2011

EDAMBA 2011–medzinárodná vedecká konferencia

14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2011 sa konal na Ekonomickej univerzite v Bratislave 29. – 30. septembra 2011. Konferenciu, na ktorú prišli aj hostia zo zahraničných univerzít (z Anglicka, Rakúska, Arménska, Ukrajiny, Kazachstanu a ďalších), otvorila prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU doc. Čaplánová a účastníkov privítal rektor EU prof. Sivák. Na záver konferencie si prevzali doktorandi ocenenia

Za najlepšiu prácu v medzinárodnej súťaži doktorandských prác EDAMBA 2011.


«  späť