Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Začiatok akademického roka 2011–2012 na FMV

2.9.2011

Začiatok akademického roka 2011–2012 na FMV. Fakulta Medzinárodných vzťahov EU v Bratislave začala 2. septembra 2011 ako jedna z prvých akademický rok 2011 – 2012 zápisom študentov 1. ročníka, po ktorom nasledovalo slávnostné zahájenie nového akademického roka na FMV EU. Novým študentom sa predstavili členovia vedenia fakulty a prihovorili sa im dekanka prof. Ľudmila Lipková a prodekan Mgr. Boris Mattoš. Za vedenie EU ich pozdravila prorektorka EU doc. Jana Lenghardtová. Nakoniec nových spolužiakov privítala aj predsedníčka ŠP Miroslava Holičová.


«  späť