Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednáška Ivana Mikloša:EURO A EUROKRÍZA

22.3.2011

Študentský parlament NHF EU a Národohospodárska fakulta EU v Bratislave zorganizovali 16. marca 2011 v rámci predmetu financie a mena prednášku podpredsedu vlády SR a ministra financiíí SR Ivana Mikloša na tému: EURO A EUROKRÍZA. Prednáška, na ktorej sa v aule (ako vidno na obrázkoch) tlačilo okolo 800 študentov, bola spojená s diskusiou.


«  späť