Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

1. Kongres učiteľov španielčiny

18.3.2011

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov španielčiny usporiadali 1. kongres Slovenskej asociácie učiteľov španielčiny Pozvaní boli hostia zo Španielska z Fakulty humanitných vied Univerzity Karola III v Madride: prof. Dr. Ángel Bahamonde Magro – profesor súčasnej histórie; vedúci Katedry histórie, geografie a umenia, Dr. Marcelo Frías Núñez – doktor súčasnej histórie; prvý prodekan a Dr. Juan Carlos Sánchez Illán – doktor žurnalistiky; prodekan pre spojené štúdiá žurnalistiky a audiovizuálnej komunikácie. Na kongrese sa zúčastnili aj veľvyslanci Dominikánskej republiky, Mexika, Kuby, Španielska a Venezuely a riaditeľ Instituto Cervantes z Viedne.


«  späť