Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prednášky z mikroekonómie pre doktorandov

11.3.2011

Prednášky z mikroekonómie pre doktorandov 11. marca 2011 sa na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave uskutočnila úvodná prednáška predmetu Mikroekonómia (Microeconomics) na doktorandskom stupni štúdia v anglickom jazyku. Vyučujúcim predmetu Microeconomics bude Peter Katuščák, PhD., z CERGE-EI, Praha. Výučba sa realizuje s podporou Nadácie Tatra banky v rámci projektu Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku financovaného Grantovvým programom Podpora kvality vzdelávania


«  späť