Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie kolégia rektora EU v Bratislave

26.1.2011

Kolégium rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave zasadalo vo funkčnom období 2007 – 2011 posledný raz. Na jeho zasadnutí poďakoval rektor členom za prácu, ktorú pre rozvoj univerzity vykonali a odovzdal vymenúvacie dekréty novozvoleným prorektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.


«  späť