Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prvé zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave

19.1.2011

Prvé zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2011 zvolal predseda Akademického senátu EU v Bratislave prof. Dupaľ na 19. januára. Predseda senátu predniesol správu o činnosti senátu v roku 2010 a po ňom rektor univerzity prof. Sivák prezentoval plnenie Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave za obdobie do roku 2011 s výhľadom do roku 2015. Zasadnutie moderovala prvá podpredsedníčka senátu doc. Sodomová.


«  späť