Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu

5.6.2017

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/2016.

Celý článok


«  späť