Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Zasadnutie novej Vedeckej rady EU v Bratislave

27.4.2015

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo odovzdal 27. apríla 2015 na zasadnutí VR EUBA vymenúvacie dekréty novým členom Vedeckej rady EU v Bratislave. Dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1. apríla 2015 si prevzali: Ing. Andrej MIKLOŠÍK, PhD., študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing a Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD., študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie obaja z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Potom si Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav GRZNÁR, DrSc., prevzal dekrét o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ Ekonomickej univerzity v Bratislave.


«  späť