Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Nový rakúsky veľvyslanec v SR prednášal na EUBA

28.4.2015

J. E. pán Helfried CARL, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku, navštívil EU v Bratislave 28. apríla 2015. Hosťa prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Mgr. Boris Mattoš, PhD., ktorý ho informoval o histórii a súčasnosti univerzity a rozsahu a úrovni spolupráce s rakúskymi vysokými školami. Potom zahraničný hosť uskutočnil v rámci cyklu Diplomacia v praxi prednášku pre domácich a zahraničných študentov o histórii, vnútornej a zahraničnej politike Rakúska, s dôrazom na špecifiká rakúskej neutrality. V závere odpovedal na otázky a reagoval na komentáre študentov.


«  späť