Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Prvá návšteva slovinského diplomata na EUBA

21.4.2015

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovinskej republiky, J. E. pani Bernarda Gradišnik, ktorú sprevádzal ekonomický radca, pán Roman Weixler, navštívila EU v Bratislave 21. apríla 2015. Išlo o historicky prvú návštevu z veľvyslanectva Slovinskej republiky. Hostí prijal prorektor pre medzinárodné vzťahy, Boris Mattoš. Počas prijatia oboznámil hostí s históriou a súčasnosťou univerzity a so stavom spolupráce so slovinskými partnermi. Potom pani veľvyslankyňa prednášala v rámci cyklu Diplomacia v praxi domácim a zahraničným študentom, ktorým poskytla základné údaje historického, politického, ekonomického a spoločenského charakteru Slovinska a následne reagovala na otázky a komentáre študentov.


«  späť