Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

Deň zeme študentov EU v Bratislave

21.4.2015

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave a AIESEC Bratislava pozvali študentov EU v Bratislave aby „oslávili“ Deň zeme brigádou v areáli univerzity. Prišlo len asi 1‰ zo všetkých študentov, ale za krátku chvíľu naplnili 9 obrovských vriec odpadkami, ktoré už nebudú špatiť areál školy a smrdieť všetkým ostatným študentom a zamestnancom.


«  späť