Fotogaléria Ekonomickej univerzity v Bratislave

«  späť

FMV – Modelová konferencia 2015

9.4.2015

Projekt Modelovej konferencie sa koná každoročne na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študenti piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov tu v rámci summitu fiktívnej medzinárodnej organizácie, ktorá nesie názov Fórum pre 21. storočie, rieši globálne problémy a výzvy súčasného sveta. 8. ročník Modelovej konferencie sa konal 9. apríla 2015 a bol rozdelený do štyroch panelov: rozvojová, politická, ekonomická a kultúrna sekcia. Konferenciu otvorili rektor univerzity prof. Ferdinand Daňo a dekanka FMV prof. Ľudmila Lipková. Koordinátorkou projektu Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov je Ing. Nina Galanská a konferenciu moderoval Bc. Frencien Bauer.


«  späť