University Activities

The Annual Events Calendar

name-day: Bartolomej
« february

march 2019

» april
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

University events

Promotional documents

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 Doktorandské štúdium na EU v Bratislave

enter >>