University Activities

The Annual Events Calendar

name-day: Bartolomej
« july

Today is: Saturday

24. august 2019

» september
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

University events

Promotional documents

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 Doktorandské štúdium na EU v Bratislave

enter >>