" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Infoday 2017

770capital

Infoday 2017

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 10. februára 2017 od 9:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

V priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 10. februára 2017 od 13:00 do 16:00 hod.

O deň skôr, teda vo štvrtok 9. februára 2017 od 13:00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. 

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

 

Program informačného dňa:

09:00 - 12:00 Prezentácie jednotlivých fakúlt

09:00 - 09:30  -   1. vstup
09:40 - 10:10  -   2. vstup
10:20 - 10:50  -   3. vstup
11:00 - 11:30  -   4. vstup

Prezentačné stánky o jednotlivých študijných programoch budú umiestnené počas celého informačného dňa v spoločných priestoroch univerzity.

Budova V1 (od zastávky vľavo):

  • Národohospodárska fakulta (D.115) 
  • Obchodná fakulta (Spoločenská miestnosť V1)

 

Budova V2 (od zastávky vpravo):

  • Fakulta hospodárskej informatiky (B1.03) 
  • Fakulta podnikového manažmentu (B1.02) 
  • Fakulta medzinárodných vzťahov (B1.05) 
  • Fakulta aplikovaných jazykov (B1.04)

11:45 Vyhodnotenie súťaže pre uchádzačov o štúdium (budova rektorátu)