Informácia o telovýchovných aktivitách


Ekonomická univerzita v Bratislave

v rámci študijného programu pre študentov a zamestnancov EU

p o n ú k a v školskom roku 2016/2017  t e l o v ý c h o v n é    a k t i v i t y:

 

AEROBIK A JEHO FORMY:

Aerobik, stepaerobik – aeróbne cvičenie vysokej intenzity, posilňovanie, strečing

Bodywork – aeróbne a posilňovacie cvičenia, strečing

Cheerleaders – tanečná skupina, nácvik tanečných programov, reprezentácia školy

Fitballaerobik – cvičenie na veľkých loptách, aeróbna záťaž, posilňovanie, strečing

Powerjoga – gymnastika  jogy, dýchacie cvičenia, relaxácia

Pilates – systém cvičení k nadobudnutiu sily, pružnosti, kondície a koncentrácie


INDIVIDUÁLNE ŠPORTY:

Bedminton – základná technika hry, pokročilí

Intervalový tréning – kondičné cvičenie v posilovni, balančné plochy

Kolieskové korčule – základy korčuľovania, pokročilí

Kondičná kulturistika (cvičenie v posilovni) – posilňovacie  cvičenia s pomocou činiek a posil­ňovacích strojov

Plávanie – základy  plávania pre neplavcov, zdoko­na­ľo­va­cie plávanie pre pokročilých, vysokoškolská plavecká liga pre výkonnostných plavcov

Stolný tenis – pre začiatočníkov aj pokročilých, mix muži, že­ny

Tenis – pre začiatočníkov a pokročilých


KOLEKTÍVNE ŠPORTY:

Basketbal – pre začiatočníkov a pokročilých, vysokoškolská liga

Florbal – bezkontaktný hokej s loptičkou, začiatočníci a pokročilí, vysokoškolská liga

Futbal – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy, vysokoškolská liga

Futsal – univerzitná liga 10 družstiev, muži, vysokoškolská liga

Hádzaná – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy

Hokej – pokročilí, reprezentácia univerzity

Volejbal – pre začiatočníkov a pokročilých mix muži a že­ny, vysokoškolská liga


REPREZENTÁCIA FAKÚLT A UNIVERZITY – vysokoškolská liga:

basketbal, florbal, futbal, futsal, hádzaná, hokej, plávanie, volejbal výkonnostní športovci

KURZY:

Zimné – kurzy zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardingu v atraktívnych lokalitách

Letné – so zameraním na splavy, slovenské a české rieky, rafting, kaňoning v Slovinsku

 

BLOKOVÁ VÝUČBA:

Kolieskové korčule, Cykloturistika, Turistika - poldenný program vo vopred určených termínoch. Študent si môže vybrať namiesto semestrálnej výučby blokovú výučbu, na pridelenie kreditu musí absolvovať tri ľubovoľné bloky.

 

AKCIE CTVŠ:

Univerzitné dni športu  pri príležitosti „Dňa študentov“ – volejbal, basketbal, futbal, beh   zdravia, maratón ae­ro­bik, bedminton, florbal, crossfit challenge

Pohár rektora – medzifakultné športové súťaže

Zahraničné turnaje v športových hrách – Miláno, Rím, Lipsko, Paríž, Istanbul

Večerný aerobik

Cvičenie v posilňovni

Splavy riek – jednodňové, viacdňové, aj pre zamestnancov v atraktívnych lokalitách

Lyžiarske výjazdy - Alpy

 

TELOVÝCHOVNÉ  AKTIVITY  na univerzite:

V systéme kreditného štúdia sú telovýchovné aktivity na EU zaradené ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zujú sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná telovýchovná aktivita a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je 100% účasť na cvičeniach, účasť na zimnom, alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní alebo absolvovanie blokovej výučby (3 bloky). Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú telovýchovnú aktivitu, môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné, alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

 

AKTÍVNI ŠPORTOVCI,  ZDRAVOTNE OSLOBODENÍ:

Študenti, ktorí aktívne športujú na úrovni celoštátnych súťaží (1.liga, 2.liga, reprezentácia Slovenska) si podávajú žiadosť s po­tvr­de­ním príslušného športového klubu, o pridelenie zápočtu na CTVŠ v prvom týždni ZS, resp. LS.

 

ZÁPIS NA TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY:

Uskutočňuje sa prostredníctvom internetu, v prvom týždni semestrálnej výučby. Študenti sa zapisujú na telovýchovné aktivity bez ohľadu na fakultu a ročník, zapíšu sa na jednu hodinu.

Zimný semester:   17.09.2015 – 24.09.2015

Letný semester:    11.02.2016 – 18.02.2016


Internetová adresa na zápis telovýchovnej aktivity:

www.euba.sk  https:/ais2.euba.sk

 

Objekty na výučbu TV aktivít:

 

Horský park (ul. Prokopa Veľkého, autobus č. 84)                                              

  • telocvičňa, posilňovňa, sauna, futbalové ihrisko s umelou trávou

Školička (EU Dolnozemská cesta)                                     

  • pohybové štúdio, posilňovňa

Plaváreň Pasienky (Junácka 4, autobus č. 98)             

  • plávanie, aqua aerobik, veľký alebo malý bazén

Športová hala Mladosť (Rožňavská ul., autobus č. 98)                

  • futsal, hádzaná,                                         

Športová hala Agrofert STU (za areálom EU Dolnozemská)

  • tenis, bedminton