" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
BRINDZOVÁ ZUZANA, ING.PHD.
1340
3B40
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BROCKOVÁ KATARÍNA,DOC. JUDR.ING.PHD.
5407
D4.07
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105004 - Katedra medzinárodného práva FMV
BROKEŠOVÁ ZUZANA, ING.PHD.
1562
5C07
ODB. ASISTENT
Národohospodárska fakulta
15400 - Katedra poisťovníctva NHF
BRÚDEROVÁ EVA
5428
D4.28
SEKRETÁRKA
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
BRUOTHOVÁ MICHAELA, ING.PHD.
3245
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra ekonómie PHF
BUČANOVÁ YVETTA, ING.
5709
A7.09
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
BUČEK MILAN, PROF.ING.DRSC.
1443
1C25
VED.KATEDRY
Národohospodárska fakulta
15210 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF
BUCHAN ONDREJ, PHDR.
1217
RIADITEĽ
10170 - Vydavateľstvo EKONÓM
BUKOVOVÁ SYLVIA, ING.PHDR.PHD.
5575
E5.25
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
BYSTROŇOVÁ ANNA
5312,5306
D3.12, D3.06
REFERENT
10080 - Oddelenie pre plán a rozpočet
CÁRACHOVÁ MAGDALÉNA, ING.PHD.
5864
E8.14
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
CEROVSKÝ JOZEF, ING.
5262
D1.12
VEDÚCI
10150 - Oddelenie prevádzky a investícií
CETTL JURAJ, BC., mob. 0948649788
5130
D9.30
PROJ.ANAL.IS
10700 - Centrum informačných technológií
CIBUĽA ADAM, ING.
5461
E4.11
INT. DOKTORAND
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
CIMBA PETER
55/6321036
Košice
VRÁTNIK
107100 - Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach
CORONIČOVÁ HURAJOVÁ JANA, RNDR.PHD.
3298
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107002 - Katedra kvantitatívnych metód PHF
COSS SOŇA, ING.PHD.
5712
D7.12
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
CSÉFALVAYOVÁ KATARÍNA, ING.PHD.
5462
E4.12
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
ČAČANÁ ANNA
5534
D5.34
ŠTUD.REFER.
Fakulta podnikového manažmentu
18000 - Dekanát Fakulty podnikového manažmentu
ČAJKOVIČOVÁ JANA
5388
A3.18
REFERENT
10100 - Pedagogické oddelenie
ČAPLÁNOVÁ ANETTA, PROF.ING.PHD.
1531
5B31
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
ČARNECKÁ JIŘINA, ING.
5133
D9.33
VEDÚCI
10700 - Centrum informačných technológií
ČARNECKÝ JURAJ
D9.08
OPERÁTOR
10700 - Centrum informačných technológií
ČARNICKÝ ŠTEFAN, PROF.ING.PHD.
3232
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
ČATYOVÁ MÁRIA, MGR.
5356
A3.06
ODBORNÝ ASISTENT
10003 - Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
ČECH ĽUBOMÍR, DOC.PHDR.CSC.
5427
D4.27
VEDÚCI KATEDRY
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
ČEREPKAIOVÁ VIKTÓRIA
1478
1 - Katedra pedagogiky NHF
ČERNÁ BOŽENA
1258
2D15
KNIHOV.ŠPEC.
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
ČERNĚNKO TOMÁŠ, ING.MGR.PHD.
1351
3B51
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15210 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF
ČERNICKÁ JANA, ING.
1266
2B08
ADMIN P.
Národohospodárska fakulta
15000 - Dekanát Národohospodárskej fakulty