" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
«« prvá strana posledná strana »» nasledujúca »
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
WALLNER JOZEF, MGR.ING.
5278
E3.06
REFERENT
10110 - Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
WEBEROVÁ MARTINA
5725
D7.25
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
WORKIE TIRUNEH MENBERE, PROF.DR.ING.PHD.
1487
4B09
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15200 - Katedra hospodárskej politiky NHF
ZÁBOJNÍK STANISLAV, ING.PHD.
1404
4A04
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
ZADRAŽIL PETR, ING.
1527
5C27
DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15220 - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
ZAGORŠEK BRANISLAV, ING.PHD.
5620
D6.20
ODBORNÝ ASISTENT
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
ZÁGORŠEKOVÁ MARTA, DOC.PHDR.CSC.
5430
D4.30
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
ZAJAC ŠTEFAN, ING.CSC.
5168
E9.18
VEDECKÝ PRACOVNÍK
13000 - Ústav ekonómie a manažmentu
ZALAI KAROL, PROF.ING.CSC.
5677
E6.27
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
ZÁLEŽÁKOVÁ ELIŠKA, PHDR.PHD.
5615
D6.15
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
ZÁVADSKÝ CYRIL, ING.PHD.
3240
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107002 - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
ZEDNÍČKOVÁ JANA
5272,5365
D1.22
PREVÁDZKÁR
11600 - Centrum podnikateľských činnosti a univ. služieb
ZELINA MICHAL, ING.PHD.ACCA
5623
D6.23
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
ZEMANOVÁ LUCIA, ING.
5155
A3.16
PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA
10120 - Oddelenie medzinárodnej mobility
ZORKÓCIOVÁ OTÍLIA, DOC.ING.PHD.
1425
4A25
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
ZSAPKOVÁ ELEONÓRA,PHDR.PHD.
5218
D2.18
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20300 - Katedra anglického jazyka FAJ
ZUBAĽOVÁ ALENA, DOC.ING.PHD.
1332
3B12
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
ZUBAĽOVÁ ĽUBICA, ING.PHD.
1200
2C30
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
ZUBRO TETYANA, MGR.PHD.
5478
E4.28
PRODEKANKA
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov
ZVAROVÁ ZLATICA
5193
A3.14
REFERENT
10120 - Oddelenie medzinárodnej mobility
ŽÁK ŠTEFAN, DOC.ING.PHD.
1130, 1558
1B30, 5D33
DEKAN
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
ŽÁRSKA ELENA, PROF.ING.CSC.
1353
3B53
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15210 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF
ŽITŇANSKÁ MAGDALÉNA, MGR.PHD.
5807
D8.07
VŠ učiteľ
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
«« prvá strana posledná strana »» nasledujúca »