" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
BITTNEROVÁ ZUZANA, Mgr. PhD.
5160
D2.13
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
BLÁHA PETER
5132
D9.06
SPRÁVCA PS
10700 - Centrum informačných technológií
BLAHA ŠTEFAN
1626
ŠD Dolnozemská
ÚDRŽBÁR
11200 - Študentské domovy EU v Petržalke
BLÁHOVÁ MÁRIA, PHDR.PHD.
5213
D2.13
VEDÚCI KATEDRY
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
BLÁHOVÁ ZUZANA
5285
D1.35
ODBORNÝ ZAMESTNANEC
10020 - Oddelenie pre personálne a sociálne otázky
BLAHUŠIAK MARTIN, ING.PHD.
5861
E8.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BLAHUŠIAKOVÁ MIRIAMA, ING.PHD.
5779
E7.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
BLICHOVÁ VALÉRIA
55/6321814
Košice
UPRATOVAČKA
107100 - Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach
BLŠTÁKOVÁ JANA,ING.PHD.
5607, 5533
D6.06
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
BOBENIČ HINTOŠOVÁ ANETA, ING. JUDR.PHD.
3280
Košice
PRODEKAN
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra manažmentu PHF
BOBOVNÍK DANIEL, ING.
1587
5C10
INT. DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15400 - Katedra poisťovníctva NHF
BOCKO DÁVID, MGR.
5386
A3.16
PROJEKTOVÝ MANAGER
10120 - Oddelenie medzinárodnej mobility
BOCKOVÁ LUCIA, JUDR. PHD.
5408
D4.08
ODB. ASISTENTKA
Fakulta medzinárodných vzťahov
105004 - Katedra medzinárodného práva FMV
BODIŠ MILOŠ, ING.MGR.PHD.
5621
D6.21
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
BOHUNICKÁ DARINA
1271
2B46
ŠTUD.REFER.
Národohospodárska fakulta
15000 - Dekanát Národohospodárskej fakulty
BOHUNICKÁ MARTA
5357
E3.07
REFERENT
10100 - Pedagogické oddelenie
BOLEDOVIČOVÁ KAMILA
5286
D1.36
ODBORNÝ ZAMESTNANEC
10020 - Oddelenie pre personálne a sociálne otázky
BOLEK VLADIMÍR, ING. PHD.
5622
D6.22
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
BOLGÁČ JÁN, ING.
5732
D7.32
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17400 - Katedra štatistiky FHI
BOOROVÁ BRIGITA, ING.PHD.
5520
D5.20
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18400 - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
BORKOVIČOVÁ IVANA
5331
D3.31
MZDOVÝ ZAMES
10130 - Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
BOSÁK MARTIN, PROF.H.C.ING.PHD.
3225
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra manažmentu PHF
BOSÁKOVÁ LUCIA, ING.PHD.
3239
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107002 - Katedra kvantitatívnych metód PHF
BOŠMANSKÝ JÁN
5257
D1.07
VODIČ
10152 - Referát technický
BRAGA DENYS, MGR.
5461
E4.11
INT. DOKTORAND
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
BRČÁKOVÁ MARTINA, ING.
5192, 5377
E3.27
VEDÚCA
10110 - Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
BREVENÍKOVÁ DANIELA, DOC.PHDR.CSC.
5230
D2.30
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
BREZINA IVAN, PROF.ING.CSC.
5735,5736
D7.36
DEKAN
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
BREZOVSKÁ IVETA
1552
5D34
SEKRETÁRKA
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
BRINČÍKOVÁ ZUZANA, ING.PHD.
1544
5B04
ODBORNÝ ZAMESTNANEC
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF