" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
GROSSMANOVÁ MARTA, DOC.PHDR.CSC.
5173
E9.23
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20300 - Katedra anglického jazyka FAJ
HABRMAN MICHAL, ING.PHD.
1436
4B36
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15200 - Katedra hospodárskej politiky NHF
HAHN Richard, MAG.PHIL.
5210
D2.10
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20500 - Katedra nemeckého jazyka FAJ
HACHLINCOVÁ MILADA
1021
Konventná
PREVÁDZKÁR
11601 - Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná
HAJDUOVÁ ZUZANA, DOC.RNDR.PHD.
3212
Košice
DEKAN
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107001 - Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
HALÁKOVÁ MARGITA, BC.
1384
3D06
KNIHOV.ŠPEC.
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
HALAŠOVÁ DARINA, PAEDDR.
5158
E9.22
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20300 - Katedra anglického jazyka FAJ
HALENKOVIČ PETER
2349
ŠD HP
ZÁSOBOVAČ
11000 - Študentský domov Horský Park EU
HAMRANOVÁ ANNA, ING.PHD.
5629
D6.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
HANÁK RÓBERT, ING.MGR.PHD.
5623
D6.23
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
HANSENOVÁ HEDA, DOC.ING.DR.
1235
2C12
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
HANULÁKOVÁ EVA, DOC.ING.PHD.
1526
5D04
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
HANUŠOVSKÁ HELENA
5720
D7.20
KNIHOVNÍK
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
HARAKAĽOVÁ DOROTA, MGR.ING.PHD.
5432
D4.32
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105004 - Katedra medzinárodného práva FMV
HARAKAĽOVÁ ĽUBICA, ING.PHD.
5410
D4.10
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
HARAZINOVÁ IVETA
5290
D1.40
ÚRADNÍK
10151 - Referát ekonomiky a služieb
HARUMOVÁ ANNA, DOC.ING.PHD.
5656
E6.06
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
HASAN JAMAL, ING.PHD.
1230
2A30
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16900 - Katedra informatiky obchodných firiem OF
HASPROVÁ MÁRIA, ING.PHD.
1558
5D33
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
HATALOVÁ MÁRIA
5332
D3.32
MZDOVÝ ZAMES
10130 - Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne
HATÁROVÁ JANA, ING.
1168
1B10
ŠTUD.REFER.
Obchodná fakulta
16000 - Dekanát Obchodnej fakulty
HAVRAN ROMAN
5123
D9.23
TECHNIK
10700 - Centrum informačných technológií
HELMOVÁ MILENA, PHDR.PHD.
5323
E2.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20200 - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
HERBRIKOVÁ RADKA
5525
D5.25
SEKRETÁRKA
Fakulta podnikového manažmentu
18400 - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
HERIBAN ROMAN, MGR.
5414
D4.14
VŠ UČITEĽ
10300 - Centrum telesnej výchovy a športu
HIEBSCHOVÁ MÁRIA
5277
D1.27
REFERENT
10160 - Oddelenie pre verejné obstarávanie
HITKOVÁ PETRA, Mgr.
5159
E9.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20300 - Katedra anglického jazyka FAJ
HLAVATÝ IVAN, ING.
1220
2A25
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16900 - Katedra informatiky obchodných firiem OF
HLAVENKA FILIP, ING.
5132
D9.06
SPRÁVCA PS
10700 - Centrum informačných technológií
HLAVENOVÁ ANDREA, ING.
1312
3A23
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16500 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OF