" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
FURDOVÁ LUCIA, ING.PHD.
1205
2C21
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
FURKOVÁ ANDREA, ING.PHD.
5832
D8.32
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
FUSEK FRANTIŠEK
5257
D1.07
VODIČ
10152 - Referát technický
FUTÓ GILBERT, PHDR.PHD.
5429
D4.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
GABLÍKOVÁ VIERA, MGR.
5335
D3.35
SEKRETÁRKA
10010 - Kvestorát
GÁBRIŠ IGOR, ING.
5120
D9.20
TECHNIK
10700 - Centrum informačných technológií
GÁDOŠIOVÁ DANIELA, PAEDDR.CSC.
5414
D4.14
VŠ UČITEĽ
10300 - Centrum telesnej výchovy a športu
GAJDOŠ JOZEF, ING. PHD.
3268
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107005 - Katedra obchodného podnikania PHF
GAJDOVÁ DENISA, ING.PHD.
5578
E5.28
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
GALANOVÁ SOŇA, ING.
5307
A3.09
VEDÚCA ODDELENIA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
180040 - Ústav medzinárodných vzťahov
GÁLIK RUDOLF, ING.CSC.
5609
D6.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
GALOVIČOVÁ HENRIETA
5536
D5.36
SEKRETÁRKA
Fakulta podnikového manažmentu
18000 - Dekanát Fakulty podnikového manažmentu
GÁNOCI JÁN
3222
Košice
VRÁTNIK
107999 - Podnikovohospodárska fakulta Košice
GÁNOCZI GABRIEL
3222
Košice
VRÁTNIK
107999 - Podnikovohospodárska fakulta Košice
GAPLOVSKÁ TATIANA, MGR.
1263
Požičovňa
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
GAŠPARÍNOVÁ MARTINA
5840
D8.40
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
GAŠPERANOVÁ AGNEŠA, RNDR.PHD.
1224
2B51
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15900 - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF
GAŽOVÁ-ADAMKOVÁ HANA, MGR.PHD.
5638
D6.38
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
GEJDOŠOVÁ ZUZANA, ING.
1247
2D07
KNIHOV.ŠPEC.
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
GERTLER ĽUBOMÍRA, DOC.ING.PHD.
1352
3B04
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
GEŠKO MARTIN, ING.PHD.
1359
3B09
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
GEŽÍK PAVEL, ING.PHD.
5820
D8.20
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
GODA SAMUEL, MGR.PHD.
5471
E4.21
PRODEKAN
Fakulta medzinárodných vzťahov
105003 - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
GOGA MARIÁN, DOC.ING.PHD.
5824
D8.24
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
GONDA VLADIMÍR, PROF.ING.CSC.
1563
5B48
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
GONTKOVIČOVÁ BARBORA, ING.PHD.
3224
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107005 - Katedra obchodného podnikania PHF
GRANČIČOVÁ KATARÍNA, ING.PHD.
5556
E5.06
PRODEKAN
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
GREŠŠ MARTIN, DOC.ING.PHD.
5463
E4.13
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
GRISÁKOVÁ NORA, ING.PHD.
5563
E5.13
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
GRMAN BORIS
1044
TECHNICKÉ
TECHNIK
11400 - Študentský domov EKONÓM, Prístavná