" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
DŽUBÁKOVÁ MARTINA, ING.PHD.
5516
D5.16
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18400 - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
ELIAŠOVÁ DARINA, DOC.ING.PHD.
1538
5A28
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF
FÁBRY ROBERT, ING.
5131
D9.31
TECHNIK
10700 - Centrum informačných technológií
FARKAŠOVÁ MÁRIA, MGR.
5221
D2.21
TAJOMNIK
Fakulta aplikovaných jazykov
20000 - Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov
FATYKOVÁ VIERA
1125
1A05
ÚRADNÍK
10151 - Referát ekonomiky a služieb
FECENKO JOZEF, DOC.RNDR.CSC.
5814,5839
D8.14,D8.39
VED.KATEDRY
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
FEČANINOVÁ KATARÍNA, MGR.
3213
Košice
ŠTUDIJNÝ REFERENT
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107001 - Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
FENDEK MICHAL, PROF.ING.CSC.
5833
D8.33
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
FENDEKOVÁ ELEONORA, PROF.ING.PHD.
5559
E5.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
FERANECOVÁ ADELA, ING.PHD.
3251
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikohohospodárska fakulta Košice
107003 - Katedra finančného riadenia podniku PHF
FETISOVOVÁ ELENA, DOC.ING.CSC.
5671
E6.21
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
FICERI ĽUDOVÍT
3222
Košice
ÚDRŽBÁR
107999 - Podnikovohospodárska fakulta Košice
FIFEK EDMUND, ING.CSC.
1275
2C15
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
FIFEKOVÁ ELENA, ING.CSC.
1470
4B10
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15200 - Katedra hospodárskej politiky NHF
FIGUROVÁ MARTA
5281
D1.32
REFERENT
10153 - Referát investícií a evidencie majetku
FILANOVÁ JANA, ING.PHD.
5631
D6.31
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
FILO PETER, ING.PHD.
1533
5D19
PRODEKAN
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
FILUSOVÁ EVA, PHDR.
5163
MANAŽÉR, VBA, UPJŠ KOŠICE
10050 - Bratislavská Business School
FLOCHOVÁ ELEONÓRA, PHDR.CSC.
5212
D2.12
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20500 - Katedra nemeckého jazyka FAJ
FODRANOVÁ IVETA, ING.CSC.
1512
5A12
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF
FOLTÍNOVÁ ĽUBICA, ING.PHD.
5657
E6.07
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
FOLVARČÍKOVÁ LUCIA, ING.PHD.
1578
5D30
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
FRANCOVÁ KATARÍNA
1160
1B15
REFERENT
Obchodná fakulta
16000 - Dekanát Obchodnej fakulty
FRANCOVÁ ZUZANA, ING.PHD.
1549
5D37
PRODEKAN
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
FRANKOVIČOVÁ TATIANA, ING.
5479
E4.29
REFER. ŠTUD.ODD.
Fakulta medzinárodných vzťahov
105001 - Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov
FRÁTEROVÁ ZUZANA, MGR.PHD.
5209
D2.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20400 - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
FREŇÁKOVÁ MAGDALÉNA, ING.PHD.
3223
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107003 - Katedra finančného riadenia podniku PHF
FROLKOVÁ ANNA
5870
E8.20
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky
FRÜHAUFOVÁ MARTINA
5328
D3.28
ÚČTOVNÍK FIN
10090 - Oddelenie finančnej učtárne
FULLOVÁ KLÁRA
1523
5A23
SEKRETÁRKA
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF